search
cart

Giới thiệu

CÂU CHUYỆN CỦA THE SKIN’S CHOICE

Xin chào, đây là The Skin's Choice và mình là Khuất Thảo Linh, một chuyên viên phân tích đầu tư tài chính và người tư vấn chăm sóc da trực tiếp tại TSC. Hai phần con người tưởng như không liên quan này chính là điều làm nên sự khác biệt của TSC. Với mình, việc chăm sóc da cũng giống như một danh mục đầu tư mà mình sẽ giúp khách hàng đạt được nhiều hiệu quả nhất trong hạn mức thời gian và điều kiện của khách hàng bằng cách:

  • Thấu hiểu làn da: bản chất của da bạn, môi trường, lối sống và cách chăm sóc da tác động lên da bạn ra sao.
  • Thiết kế lộ trình trên cơ sở khoa học: tác dụng thực sự các thành phần trong sản phẩm trong sóc da và cách để chúng hoạt động hiệu quả nhất
  • Đồng hành: chuyên viên tư vấn tại The Skin's Choice được gọi là Skin Coach bởi chúng mình là người đồng hành tạo ra một lộ trình phù hợp với bạn nhất. Không chỉ hiệu quả lộ trình của mình là để bạn không cần "nỗ lực" mà thực sự "tận hưởng" việc chăm sóc da.